Strategia UE odnośnie zbiórki tekstyliów a najnowsze technologie bezprzewodowe

W jaki sposób, technologie i urządzenia bezprzewodowe, mogą wesprzeć proces zarządzania odpadami tekstylnymi?

Maciej Pawłowski

1/7/2023

Według Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, strategia Unii Europejskiej dotycząca tekstyliów "powinna promować zrównoważony rozwój, obiegowość, identyfikowalność i przejrzystość w sektorze tekstylnym i odzieżowym". Dyrektywa unijna jeśli chodzi o opady tekstylne, nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia odrębnych systemów zbiórki tekstyliów najpóźniej do 2025 r. Dodano, że w nowym planie działań na rzecz gospodarki cyrkulacyjnej na rok 2020 określono wyroby włókiennicze jako kluczowy łańcuch wartości produktów, w którym konieczne jest podjęcie pilnych działań przez UE.

Spowoduje to ogromne zapotrzebowanie na dostęp do kontenerów, gdzie będzie można składować tego typu odpady. Wydaje się, że pojawią się one wszędzie tam gdzie aktualnie znajdują się pojemniki na szkło i papier. W dużych i małych miastach, na mniejszych i większych osiedlach mieszkalnych itd.

Jak powszechnie wiadomo, żyjemy w czasach "szybkiej mody". Odzież i inne tekstylia są stosunkowo tanie i mamy możliwość częstej ich wymiany. Generuje to ogromną ilość odpadów. Każdy mieszkaniec państwa należącego do Unii Europejskiej zużywa rocznie prawie 15 kg odzieży i innych tekstyliów – wynika z analizy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w Kopenhadze.

Wydaje się, że pojemniki na tekstylia mogą zapełniać się szybko, jednak w dużo mniej regularny sposób w porównaniu do kontenerów na odpady komunalne. Należy sobie zadać pytanie co zrobić by obsługa zbiórki i wywozów była bezpieczna, efektywna, mało uciążliwa i tańsza?

Z pomocą przychodzi technologia.

Odpady tekstylne w 2023
Zarządzanie zbiórką tekstyliów z użyciem systemów do monitorowania zapełenienia

Jak działają czujniki zapełnienia, jakie korzyści niesie za sobą zastosowanie systemu do pomiaru i monitorowania zapełnienia w kontenerach i innych pojemnikach na odpady? Doskonałym przykładem są czujniki zapełnienia firmy ICOBER.

Łatwo się domyśleć, że czujniki umieszczane w kontenerach muszą być zasilane bateryjnie oraz móc komunikować się z resztą systemu tzn. z platformą, w taki sposób aby mogły być zastosowane wszędzie bez względu na dostęp do mediów.

Z pomocą przychodzą najnowsze technologie komunikacyjne takie jak NarrowBand oraz LTE-M. Są to sieci działające bardzo podobnie jak te, które wykorzystuje nasz "smartphone". Działają jednak w węższym paśmie. Skutkuje to tym, że komunikacja przy użyciu tych technologii, jest energooszczędna. Co pozwala urządzeniom takim jak czujnik zapełnienia pracować przez kilka lat na zasilaniu bateryjnym. Zasięg tych sieci to już 98% powierzchni naszego kraju.

Dzięki czujnikom zapełnienia, użytkownik ma możliwość monitorowania zapełnienia całej floty kontenerów za pomocą jednej platformy, zbierania danych aktualnych oraz historycznych, analizowania tych informacji w celu optymalizacji oraz planowania, tras i terminów wywozów. Osoby zarządzające, są powiadamiane o takich zdarzeniach jak np. wysoki poziom zapełnienia w danym kontenerze lub grupie kontenerów znajdujących się w danym regionie. Użytkownik jest informowany i powiadamiany o tym gdzie i kiedy nastąpiło opróżnienie danego kontenera.

Czujniki zapełnienia są wyposażone w szereg funkcji, które są przydatne w procesie zarządzania zbiórką tekstyliów. Znów jako przykład podam czujniki zapełnienia firmy ICOBER. Posiadają one wbudowany moduł GPS, które pozwalają na lokalizację czujników. Wydaje się to być, bardzo przydatną funkcją w celach administracyjnych firm prowadzących zbiórki oraz pewnego rodzaju pomoc w przypadku kradzieży kontenerów, co jest dość popularnym zjawiskiem.

Bardzo ciekawym elementem tego czujnika jest wbudowany akcelerometr. Pozwala on na wykrycie najmniejszego ruchu lub wstrząsu kontenera. Dzięki temu zarządca kontenera/-ów jest w stanie wywnioskować czy dany kontener mógł być przemieszczony lub z jakiegoś powodu być przewrócony.

Zbiórka , wywóz i szeroko pojęte zarządzanie odpadami tekstylnymi może stanowić duże wyzwanie oraz generować ogromne koszty np. dla instytucji publicznych. Jednak, inteligentne technologie mogą, ułatwić te procesy i zminimalizować poniesione koszty.

Podsumowanie
Optymalizacja tras wywozów tekstyliów
Utrzymanie porządku
Bezpieczna zbiórka

Dzięki możliwości rejestrowania danych zapełnienia kontenerów w czasie, firmy wywozowe są w stanie zminimalizować częstotliwość zbiórek oraz zapewnić to, że kontenery będą opróżnione na czas i osoby chcące z nich skorzystać nie zastaną przepełnionych kontenerów. Idzie za tym, minimalizacja kosztów, które trzeba przeznaczyć na proces zbiórki. W dobie rosnących cen paliw, inflacji oraz rosnących kosztów zastosowanie inteligentnych technologii może wnieść spore oszczędności do budżetu.

W wielu miejscach zbiórek wszelkiego rodzaju odpadów, często można zaobserwować przepełnione pojemniki i duży bałagan w około. Czujniki zapełnienia a w zasadzie informacje które dostarczają, są w stanie wspomóc proces decyzyjny jeśli chodzi o wywóz odpadów. Dzięki danym, firmy wywozowe oraz instytucje, które zlecają wywozy, są w stanie wypracować taki model który zapewni, że zbiórka będzie realizowana odpowiednio często, jednak nie dojdzie do sytuacji, że "puste" kontenery będą opróżniane. Dlatego nastąpi pewnego rodzaju kompromis pomiędzy stronami A i B tzn. zleceniodawcą a wykonawcą usługi zbiórki odpadów.

Wracając do meritum sprawy tzn. technologii i zbiórki odpadów tekstylnych, nie jest trudno się domyślić że tego typu dobra, mogą stanowić łakomy kąsek dla złodziei. Tutaj ponownie pojawia się pole do popisu dla technologii, które zapewnia np. wspomniany wyżej czujnik zapełnienia.

Moduły w postaci akcelerometru oraz GPS, pozwalają nie tylko na natychmiastowe rozpoznanie czy kontener został w prawiony w jakikolwiek ruch ale także śledzenie lokalizacji takiego pojemnika na mapie. Dodatkowo użytkownik może być natychmiast powiadomiony o takim zdarzeniu w formie powiadomienia na platformie internetowej oraz mail czy sms.