EM500-SMTC

Czujnik parametrów gleby - wilgotność, przewodność temperatura (3w1)

EM500-SMTC to zewnętrzna sonda umożliwiająca otrzymywanie dokładnych i natychmiastowych informacji na temat wilgotności, temperatury i przewodności elektrycznej gleby. Zastosowania Internetu Rzeczy (IoT) w monitorowaniu gleby, na przykład w szklarniach, przyspieszyły rozwój cyfrowego rolnictwa. Gromadzenie danych dotyczących czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, zawartość gleby, prędkość wiatru, opady deszczu, azot, fosfor i potas, stanowi ważną część monitorowania gleby.

Energo oszczędne urządzenie, żywotność baterii nawet do 10 lat

Pomiar przewodności elektrycznej gleby od 0~20000 uS/cm

Pomiar wilgotności 0~100%

Pomiar temperatury gleby od -40 ~ 80 °C

EM500-SMTC

Zastosowanie

Pola uprawne

Urządzenie działa w oparciu o technologię radiową Lora. Pozwala to na uzyskanie zasięgu nawet do 10 km. Więc może zostać zastosowane na każdym obszarze pola uprawnego. Dzięki monitorowaniu parametrów gleby można podejmować wiele decyzji np. o nawożeniu. Wspiera do proces zarządzania, podejmowania decyzji oraz zwiększa oszczędności surowców 

Szklarnie

Monitorowanie parametrów gleby ma znaczny wpływ na rezultaty z upraw. Może w znacznym stopniu zwiększyć zyski z plonów.

Roślinna część miast

Zastosowanie czujnika znacznie ułatwia dbanie o "zieloną infrastrukturę" miast oraz wsi. Pomaga monitorować parametry upraw miejskich co wspomaga proces dbania o zieleń.

Urządzenie jest zasilane bateryjnie co pozwala na zastosowanie różnych miejscach bez konieczności stosowania dodatkowej instalacji elektrycznej.

EM500-SMTC

Korzyści

green plant in clear glass vase
green plant in clear glass vase

Poprawa wydajności i produktywności

Optymalizacja zysków i oszczędności

Wspomaga proces podejmowania decyzji

Efektywne i łatwe monitorowanie

Monitorowanie

Prezentacja danych

Wszystkie dane z urządzenia są prezentowane na dedykowanej platformie. Dane pomiarowe mogą być zbierane i prezentowane na wykresach i nie tylko. Do użytkownika wysyłane są powiadomienia mail oraz sms o zdarzeniach. Użytkownik ma możliwość podglądu danych na komputerze oraz w aplikacji mobilnej.