WS - 156

Inteligentny panel scen

Jest to wieloprzyciskowy panel kontrolny, który może aktywować różne zdefiniowane przez użytkownika sceny np. świetlne, jednym naciśnięciem. W skrócie po przyciśnięciu danego przycisku włączą się dane urządzenia oświetlające i inne. Urządzenie jest w pełni bezprzewodowe. WS156 można łatwo zainstalować w dowolnym miejscu i używać do sterowania oświetleniem/urządzeniami. Może być szeroko stosowany do sterowania bezprzewodowego w biurze, domu, hotelu i innych miejscach.

Zdalne sterowanie urządzeniami za pomocą komputera lub aplikacji

Automatyczne sterowanie urządzeniami w oparciu o harmonogram

Żywotność baterii do 4 lat

Możliwość personalizacji panelu

Łatwa instalacja w dowolnym miejscu - urządzenie w pełni bezprzewodowe

WS - 156

Zastosowanie

Biura oraz powierzchnie komercyjne

W dużych pomieszczeniach włączanie świateł i urządzeń pojedynczo może być uciążliwe. Niełatwe jest również dostosowanie instalacji w taki sposób aby to jakoś zautomatyzować. W tym wypadku panel WS - 156 sprawdza się idealnie. Bez ingerencji w instalację elektryczną można zdefiniować sceny w taki sposób aby urządzenia włączały się w takiej konfiguracji i w takim czasie, w jakim użytkownik sobie życzy.

Urządzenie nie wymaga zmian w istniejącej instalacji elektrycznej !

WS - 156

Korzyści

Poprawa bezpieczeństwa

Efektywne monitorowanie

Łatwe i efektywne zarządzanie budynkiem

green plant in clear glass vase
green plant in clear glass vase
Monitorowanie

Prezentacja danych

Wszystkie dane z urządzenia są prezentowane na dedykowanej platformie. Dane pomiarowe mogą być zbierane i prezentowane na wykresach i nie tylko. Do użytkownika wysyłane są powiadomienia mail oraz sms o zdarzeniach. Użytkownik ma możliwość podglądu danych na komputerze oraz w aplikacji mobilnej na telefonie.